Taklimat Pembangunan daripada Pejabat Daerah Kudat kepada YBhg. Datuk Dr Ahemad bin Sade (TSKND) [2023-07-26]


Jabatan atau agensi yang terlibat Pej. TSKN(D) , UPEN, DOF, DOA dan MAFFI.