Taklimat Pembangunan dan Pelaburan daripada DO Kunak di Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Kunak Taklimat dihadiri oleh Datuk Dr. Ahemad bin Sade [TSKN(D)], UPEN, MAFFI, DOF, DOVS, DOA dan KO-Nelayan [2023-07-05]