Mesyuarat Persediaan Pasukan JKM Perdana dalam Pesta Sukan Muhibah JKM Kali Ke 13 Bilangan 1 Tahun 2023 [2023-08-21]