Lawatan Projek - Insentif Pembajakan Sawah Padi (DOA) dan Infra dan Rumah Pam (JPS) turut dihadiri oleh Datuk Dr.Ahemad bin Sade [Timbalan SKN (Pembangunan)] , UPEN , MAFFI, DOA, JPS dan KPD serta jemputan DO Beluran [2023-07-05]