No Nama Sambungan No Telefon Bahagian Gambar
1

ENCIK SUHAIME @ SUHAIMI BIN EJIP

9993 Tel: 088-369993 / Faks: 088-257091 Ketua Penolong Setiausaha Kanan (KPSUK) - Suhaime.Ejip@sabah.gov.my
2

PUAN LUCY CHUNG MUI LI

9992 Tel: 088-369992 / Faks: 088-257091 - PA KPSUK Pembantu Tadbir (P/O) - PA KPSUK - Lucy.Chung@sabah.gov.my
3

-

- - BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN
4

PUAN NORITA BTE TANI

9989 088-369989 BAHAGIAN PEMBANGUNAN & PEMANTAUAN - Penolong Setiausaha (PSU) - Norita.Tani@sabah.gov.my
5

ENCIK ROGER JOSEPH

9101 088-369101 UNIT KEWANGAN - Penolong Pegawai Tadbir (PPT) - Roger.Joseph@sabah.gov.my
6

PUAN MELIN @ RAINI BARAGANG

9100 088-369100 UNIT PENTADBIRAN - Penolong Pegawai Tadbir (PPT) - Raini.Baragang@sabah.gov.my
7

ENCIK KONG YUN FAT

9951 088-369951 Bahagian Gaji - Pembantu Tadbir (P/O) - YunFat.Kong@sabah.gov.my
8

PUAN IMELDA BINTI MUDI

9952 088-369952 FAIL AM - Pembantu Tadbir (P/O) - Imelda.Mudi@sabah.gov.my
9

ENCIK OMAR FARID BIN OMAR SALLEH

9954 088-369954 FAIL AM - Pembantu Tadbir (P/O) - Omar.OmarSalleh@sabah.gov.my
10

ENCIK IREWANSAH BIN LATIM

9946 088-369946 Pembantu Operasi I - Irewansah.Latim@sabah.gov.my
11

PUAN NURAFIZA BINTI RAHMAN

9945 088-369945 Pembantu Operasi II - Nurafiza.Rahman@sabah.gov.my
12

ENCIK MOHD MUSA BIN MOHD HARUN

9947 088-369947 Pemandu Kenderaan I - Musa.Harun@sabah.gov.my
13

ENCIK SULAIMAN BIN JAMIH

9949 088-369949 Pemandu Kenderaan II - Sulaiman.Jamih@sabah.gov.my
14

PUAN PACYDINA GANGKAI

9939 088-369939 Pembantu Awam - Pacydina.Gangkai@sabah.gov.my