No Nama Sambungan No Telefon Bahagian Gambar
1

YBHG. DATUK DR. AHEMAD BIN SADE

9997 - PA TSKN(D) Tel: 088-369997 / Faks: 088-262198 Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan) - Ahemad.Sadi@sabah.gov.my
2

PUAN FUJIAH @ FAUZIAH BINTI SUKUK

9997 Tel: 088-369997 / Faks: 088-262198 Setiausaha Pejabat - PA TSKN(D) - Fauziah.Sukuk@sabah.gov.my
3

PUAN GRACIA SAMUEL

9995 Tel: 088-369995 / Faks: 088-262198 SM2 & Fail Sulit - Pembantu Setiausaha Pejabat - PA TSKN(D) - Gracia.Samuel@sabah.gov.my
4

ENCIK LAWRENCE SANI

9944 Tel: 088-369944 Pemandu Khas - Lawrence.Sani@sabah.gov.my