No Nama Sambungan No Telefon Bahagian Gambar
1

Datuk Dr. Ahemad Sade

9997 088-369997 Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan) - Ahemad.Sadi@sabah.gov.my
2

Fujiah @ Fauziah Binti Sukuk

9997 088-369997 Pembantu Setiausaha Pejabat (PA TSKND) - Fauziah.Sukuk@sabah.gov.my
3

Moira David @ Susan

9102 088-369102 Ketua Penolong Setiausaha Kanan (KPSUK I) -Moira.David@sabah.gov.my
4

Gracia Samuel

9995 088-369995 Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat (PA KPSUK I) - Gracia.Samuel@sabah.gov.my
5

Suhaime @ Suhaimi Bin Ejip

9993 088-369993 Ketua Penolong Setiausaha Kanan (KPSUK II) - Suhaime.Ejip@sabah.gov.my
6

Lucy Chung Mui Li

9992 088-369992 Pembantu Tadbir (P/O) (PA KPSUK II) - Lucy.Chung@sabah.gov.my
7

Norita Bte Tani

9989 088-369989 Pegawai Tadbir - Norita.Tani@sabah.gov.my
8

Melin @ Raini Baragang

9100 088-369100 Penolong Pegawai Tadbir (PPT I) - Raini.Baragang@sabah.gov.my
9

Masphie Jahasin @ Ansun

9101 088-369101 Penolong Pegawai Tadbir (PPT II) - Masphie.Jahasin@sabah.gov.my
10

Kong Yun Fat

9951 088-369951 Pembantu Tadbir (P/O) - YunFat.Kong@sabah.gov.my
11

Imelda binti Mudi

9952 088-369952 Pembantu Tadbir (P/O) - Imelda.Mudi@sabah.gov.my
12

NUR NATASHA HAMDAN

9955 088-369955 Pembantu Tadbir (P/O) - Natasha.Hamdan@sabah.gov.my
13

Omar Farid bin Omar Salleh

9954 088-369954 Pembantu Tadbir (P/O) - Omar.OmarSalleh@sabah.gov.my
14

Nasiah binti Aliasah

9950 088-369950 Pegawai Khidmat Pelanggan - Nasiah.Aliasah@sabah.gov.my
15

Irewansah bin Latim

9946 088-369946 Pembantu Operasi - Irewansah.Latim@sabah.gov.my
16

Nurafiza binti Rahman

9945 088-369945 Pembantu Operasi - Nurafiza.Rahman@sabah.gov.my
17

Mohd Musa bin Mohd Harun

9947 088-369947 Pemandu Kenderaan - Musa.Harun@sabah.gov.my
18

Sulaiman bin Jamih

9949 088-369949 Pemandu Kenderaan - Sulaiman.Jamih@sabah.gov.my
19

Lawrence Sani

9944 088-369944 Pemandu Kenderaan (TSKND) - Lawrence.Sani@sabah.gov.my
20

Pacydina Gangkai

9939 088-369939 Pembantu Awam - Pacydina.Gangkai@sabah.gov.my