VISI, MISI DAN OBJEKTIF

VISI
Membentuk sebuah masyarakat yang mengamalkan budaya hijau, berpengetahuan dan makmur.


MISI
- Organisasi yang dapat membantu program pembangunan negeri dan pembangunan teknologi hijau serta inovasi hijau di negeri sabah


OBJEKTIF
Objektif bahagian-bahagian dibawah Pejabat TSKN(D) adalah untuk melaksanakan fungsi dan tugas Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan) yang diarah/diturunkan oleh YAB Ketua Menteri Sabah dan YB. Setiausaha Kerajaan Negeri dari semasa ke semasa