PENGENALAN

LATAR BELAKANG PENUBUHAN PEJABAT TSKN(D)

Kerajaan Negeri Sabah telah meluluskan pewujudan jawatan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (II) pada bulan September 1996. Berikutan penyusunan semula struktur pentadbiran dan pengurusan di Jabatan Ketua Menteri, nama gelaran Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri I dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri II diubah kepada Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan) dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pentadbiran) berkuatkuasa mulai 11 Mac 2002.

Rasional pewujudan jawatan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan) adalah untuk memantau/mengawasi Jabatan/Bahagian/Unit di bawah Jabatan Ketua Menteri seperti berikut:-

- Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)
- Unit Pengesanan Harta Kerajaan (diwujudkan pada 1 April 2003 berikutan pemansuhan Unit Pengesanan Projek Negeri dan Unit
Pendidikan Negeri)
- Kumpulan Sokongan IT, Wisma MUIS

Unit Pengurusan Harta Kerajaan diletakkan dibawah tanggungjawab Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan) berkuatkuasa mulai 24 Ogos 2005 untuk memberi khidmat sokongan kepada Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan) disamping menjalankan fungsi-fungsi yang sedia ada.

Fungsi penggalakkan sains dan teknologi diletakkan dibawah Timbalan Setiausaha KErajaan Negeri (Pembangunan) berkuatkuasa mulai 1 Jun 2012 berikutan pemansuhan Unit Sains dan Teknologi, Jabatan Ketua Menteri.