No Nama Sambungan No Telefon Bahagian Gambar
1 Datuk Dr. Ahemad Sade 9997 088-369997 Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (Pembangunan) - Ahemad.Sadi@sabah.gov.my
2 Fujiah @ Fauziah Binti Sukuk 9997 088-369997 Pembantu Setiausaha Pejabat (PA TSKND) - Fauziah.Sukuk@sabah.gov.my
3 Moira David @ Susan 9102 088-369102 Ketua Penolong Setiausaha Kanan (KPSUK I) -Moira.David@sabah.gov.my
4 Gracia Samuel 9995 088-369995 Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat (PA KPSUK I) - Gracia.Samuel@sabah.gov.my
5 Suhaime @ Suhaimi Bin Ejip 9993 088-369993 Ketua Penolong Setiausaha Kanan (KPSUK II) - Suhaime.Ejip@sabah.gov.my
6 Lucy Chung Mui Li 9992 088-369992 Pembantu Tadbir (P/O) (PA KPSUK II) - Lucy.Chung@sabah.gov.my
7 Norita Bte Tani 9989 088-369989 Pegawai Tadbir - Norita.Tani@sabah.gov.my
8 Melin @ Raini Baragang 9100 088-369100 Penolong Pegawai Tadbir (PPT I) - Raini.Baragang@sabah.gov.my
9 Masphie Jahasin @ Ansun 9101 088-369101 Penolong Pegawai Tadbir (PPT II) - Masphie.Jahasin@sabah.gov.my
10 Kong Yun Fat 9951 088-369951 Pembantu Tadbir (P/O) - YunFat.Kong@sabah.gov.my
11 Imelda binti Mudi 9952 088-369952 Pembantu Tadbir (P/O) - Imelda.Mudi@sabah.gov.my
12 NUR NATASHA HAMDAN 9955 088-369955 Pembantu Tadbir (P/O) - Natasha.Hamdan@sabah.gov.my
13 Omar Farid bin Omar Salleh 9954 088-369954 Pembantu Tadbir (P/O) - Omar.OmarSalleh@sabah.gov.my
14 Nasiah binti Aliasah 9950 088-369950 Pegawai Khidmat Pelanggan - Nasiah.Aliasah@sabah.gov.my
15 Irewansah bin Latim 9946 088-369946 Pembantu Operasi - Irewansah.Latim@sabah.gov.my
16 Nurafiza binti Rahman 9945 088-369945 Pembantu Operasi - Nurafiza.Rahman@sabah.gov.my
17 Mohd Musa bin Mohd Harun 9947 088-369947 Pemandu Kenderaan - Musa.Harun@sabah.gov.my
18 Sulaiman bin Jamih 9949 088-369949 Pemandu Kenderaan - Sulaiman.Jamih@sabah.gov.my
19 Lawrence Sani 9944 088-369944 Pemandu Kenderaan (TSKND) - Lawrence.Sani@sabah.gov.my
20 Pacydina Gangkai 9939 088-369939 Pembantu Awam - Pacydina.Gangkai@sabah.gov.my